W dniu dzisiejszym pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie zakończą remont chodnika dla pieszych w miejscowości Kąty, w ciągu drogi powiatowej Nr 1898B.

Chodnik stanowi połączenie z chodnikiem na drodze wojewódzkiej Nr 648 umożliwiając dojście od budynku Kościoła Parafialnego aż do cmentarza.