W piątek 8 września 2017r. została oficjalnie otwarta droga powiatowa Nr 1864 B od drogi wojewódzkiej Nr 647 – Skroda Mała – Skroda Wielka – Wiszowate. Inwestycja  zrealizowana została w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja ,,Budowa i modernizacja dróg lokalnych” przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Gminy Grabowo i Gminy Stawiski oraz wkładu Powiatu Kolneńskiego.

Wykonawcą robót budowlanych była firma  Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z Grajewa.

Ogólna wartość inwestycji – 2 488 294,55 zł z czego:

PROW – 1 416 127,00 zł

Powiat – 625 412,55 zł

Gmina Grabowo – 255 226,00 zł

Gmina Stawiski – 151 529,00 zł

W ramach inwestycji przebudowano ponad 5 km drogi o następujących parametrach:

  • nowa konstrukcja jezdni o podbudowie z kruszyw łamanych i z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m z poszerzeniami na łukach poziomych i 5 m na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką i powiatową,
  • obustronne pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokości po 1m,
  • skrzyżowania z drogami bocznymi,
  • konserwacja pięciu i remont dwóch przepustów pod koroną drogi,
  • nowe zjazdy gospodarcze z wykonaniem nawierzchni i konserwacją istniejących przepustów pod zjazdami,
  • odwodnienie drogi do przydrożnych rowów.

Uroczystość zgromadziła wielu gości, a byli to: ks. kan. dr Wojciech Turowski Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach, ks. Wojciech Uściński Wikariusz Parafii pw. Jana Chrzciciela w Grabowie, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Starostowie Kolneńscy Stanisław Wiszowaty i Robert Wacław Nadara, Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego Andrzej Mieczkowski oraz radni powiatowi Agnieszka Rutkowska, Barbara Truszkowska, Wiesław Dąbrowski, Stanisław Konopka Konopka i Stefan Ksepka, Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka, Przewodnicząca Rady Gminy w Grabowie Mirosława Pogorzelska, Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Stawiski Józefem Zalewskim, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Chiliński, Prezes Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z Grajewa  Adam Kulikowski wykonawca robót, inspektor nadzoru Kamil Szymborski, mieszkańcy wsi Skrody Małej, Skrody Wielkiej oraz Wiszowate.

Zaproszonych gości przywitał Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty i przypomniał historię ubiegania się o środki finansowe na tą inwestycję. Pan starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Elementem symbolicznym było przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości oraz modlitwa i poświecenie drogi, której dokonał ks. kan. dr Wojciech Turowski.

Następnie głos zabrali Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski oraz  Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka.

Podziękowania za modernizację drogi w imieniu mieszkańców  wsi Skroda Mała, Skroda Wielka oraz Wiszowate dla Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, władz samorządowych Powiatu Kolneńskiego, Gminy Stawiski i Gminy Grabowa złożył sołtys wsi Skoda Wielka.