Rozpoczęły się prace remontowe drogi powiatowej nr 1886B do miejscowości Wanacja. Przebudową został objęty odcinek drogi o długości 1,5 km. Na drodze została położona już masa asfaltowa o grubości 8 cm (2x 4 cm), zostaną również utwardzone pobocza. Wartość całego remontu wyniesie ok. 500 tys. zł, z czego dofinansowanie z Gminy Turośl 100 tys. zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży