Projekt pt. „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Kolneńskim"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Działania skierowane są do dzieci (tym 52% dziewczynek) w wieku 5-14 lat, które będą objęte usługami zdrowotnymi w projekcie. Ponadto grupę docelową stanowić będą rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniowie klas I, IV i VI, którzy objęci zostaną w projekcie edukacją o tematyce profilaktyki wad postawy.

Celem głównym Projektu  jest: poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat w okresie od 01.06.2020 do 28.02.2022 r. poprzez zorganizowanie interwencji z zakresu profilaktyki wczesnej i pierwotnej oraz profilaktyki trzeciorzędowej ukierunkowanej na zmniejszenie częstotliwości występowania nabytych wad postawy u dzieci i młodzieży.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

  • Formularz kandydata na uczestnika,
  • Oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu,
  • Oświadczenie uczestnika projektu,
  • Deklaracja uczestnictwa.

Ww. dokumenty będą dostępne w siedzibie Łomżyńskiego Forum Samorządowego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża oraz na stronie internetowej lfs.org.pl

Wszelkie informacje są dostępne w Biurze Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

DZIAŁANIA

W ramach projektu przewidziano następujące Działania:

Etap I – Poziom edukacyjny:

W ramach tego etapu

Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat oraz dzieci uczęszczające do pierwszej klasy podstawowej, dzieci z klas czwartych i szóstych szkoły podstawowej zostaną objęte działaniem edukacyjnym z zakresu prawidłowej profilaktyki wad postawy i promowania ruchu i zdrowego stylu życia.

Etap II – Poziom rehabilitacyjno – leczniczy:

W ramach tego etapu

Dzieci z rozpoznanymi wadami postawy zostaną objęte leczeniem przy zastosowaniu specjalnych metod fizjoterapeutycznych, ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych i ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych na basenie.

Wszystkie zaplanowane działania są bezpłatne łącznie z konsultacjami i badaniami lekarskimi. Realizator zapewnia obecność na terenie szkoły lekarza specjalisty, który w trakcie wizyty lekarskiej odbywającej się na ternie szkoły potwierdzi nieprawidłowości w zakresie wady postawy, stwierdzone wcześniej przez pielęgniarkę szkolną w trakcie testów przesiewowych.

 

Więcej informacji na temat udziału w projekcie  można uzyskać w biurze projektu:

Łomżyńskie Forum Samorządowe (piętro III  pok. 424)
Szosa Zambrowska 1/27;
18 -400 Łomża
tel.: 086 216 27 99; 724 551 859;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jesteśmy do państwa dyspozycji od poniedziałku – do piątku w godzinach : 7:30 – 15:30.