10 lutego br. na sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie odbył się I Turniej piłki nożnej

...

1 marca 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie obchodził pierwszą rocznicę funkcjonowania.

...

Międzyszkolne Zawody z Pierwszej Pomocy to przedsięwzięcie organizowane w celu popularyzacji i kształtowania

...

Uroczystości rozpoczęły się przed pomnikiem Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Kolnie

...