ADRESACI PROGRAMU I OBSZARY WSPARCIA

  1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach
...

Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie” jest

...

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie rozstrzygnął przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi

...

Zbliżają się ku końcowi prace przebudowy drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie - Rogienice

...

W ramach prac przebudowany zostanie odcinek o długości 1400 metrów bieżących drogi o nawierzchni

...