Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych

...

Jest to Program na najlepsze polskie produkty branży rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Jego

...

Spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Kolnie 6 marca o godz. 9:00 w Sali

...

Podstawa prawna:

Art. 3 pkt. 5, lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji

...

Jeszcze tylko do północy 15 marca br. ochotnicze straże pożarne mogą zgłaszać prospołeczne

...