37 lat temu-13 XII 1981-wprowadzono w Polsce stan wojenny (łącznie aresztowano lub internowano ponad

...

16 milionów złotych na drogi w Powiecie Kolneńskim

 

Symboliczny czek na blisko szesnaście milionów

...
...

       W tym roku z Funduszu Dróg Samorządowych woj. podlaskie ma do zagospodarowania niemal 415 mln złotych.

...

12 marca 1999 roku Polska, Czechy i Węgry jako pierwsze kraje z dawnego bloku wschodniego wstąpiły do

...