Wolontariusze Szlachetnej Paczki z rejonu Kolno są na etapie ukończenia odwiedzin u rodzin

...

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku dzień 1 grudnia jest uroczyście

...

W Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” czcimy bohaterów, którzy po II wojnie światowej z bronią

...

Wieloletnia praca na rzecz rodziny i trud wychowania co najmniej czwórki dzieci, zyskają realną

...

Uroczyściej obchodzono w tym roku  rocznicę Bitwy Warszawskiej. Była to już 100 rocznica tych

...