Zmianie nieznacznie uległ Regulamin stypendialny, w związku z tym, po kolejnym opublikowaniu w Dzienniku

...

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium

...

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych
w regulaminie

...

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku dzień 1 grudnia jest uroczyście

...