Użytkownicy smartfonów mogą korzystać z nowej wersji aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania.

...

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROEJKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych

...

Postępują prace związane z remontem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie. Jednym z najważniejszych

...

W dniu dzisiejszym pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie zakończą remont chodnika dla pieszych

...

Rozpoczęły się prace remontowe drogi powiatowej nr 1886B do miejscowości Wanacja. Przebudową

...