9 WRZEŚNIA 2017 R. (SOBOTA) PERLEJEWO

9 WRZEŚNIA 2017 R. (SOBOTA) PERLEJEWO

W dniu 31 października 2018 roku zakończone zostały roboty budowlane nad realizacją zadania pn.

...

W dniu wczorajszym Wojewoda Podlaski ogłosił wstępną listę rankingową programu wieloletniego pod nazwą

...

12 i 15 października br., szkołach prowadzonych przez powiat kolneński odbyły się uroczystości

...