Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków

...

INFORMATOR

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje, o możliwości ubiegania się o roczne

...

Przygotowany jest program dla uczniów niepełnosprawnych o nazwie:

"Rządowy program pomocy uczniom

...

Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych

...