112 - Przygotuj się na zagrożenie - pobierz i zainstaluj RSO!

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych

...

37 lat temu-13 XII 1981-wprowadzono w Polsce stan wojenny (łącznie aresztowano lub internowano ponad

...
...

       W tym roku z Funduszu Dróg Samorządowych woj. podlaskie ma do zagospodarowania niemal 415 mln złotych.

...