DYŻURY NOCNE APTEK ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

 

Uprzejmie informuję, że  Uchwała Rady Powiatu Nr XII/98/19 z dnia 28 listopada 2019 roku, w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego, która obliguje apteki do pełnienia dyżurów,  nadal obowiązuje.

 

Od dnia 18 kwietnia 2020r. aż do odwołania apteki na terenie powiatu kolneńskiego zaprzestały pełnienia dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Właściciele aptek twierdzą, że muszą chronić siebie i swój personel przed zakażeniem. Wpływ na ich decyzję o zawieszeniu dyżurów nocnych  – wg ich oświadczenia – ma zmniejszona liczba pracowników, gdyż ich część przebywa na urlopach opiekuńczych oraz zbyt niska sprzedaż w porze nocnej.

 

Komentarz:

Z przykrością stwierdzam - w imieniu Zarządu Powiatu, że my jako samorządowcy nie mamy instrumentów ani żadnych innych narzędzi, którymi moglibyśmy zmusić właścicieli aptek do respektowania tychże przepisów.

 

Nie zgadzamy się i nie akceptujemy takiej sytuacji, bo zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie.

Mam  nadzieję, że właściciele aptek dla dobra mieszkańców dostosują się do obowiązujących przepisów prawa.

STAROSTA

Tadeusz Klama

Harmonogram pracy aptek - rok 2021/2022 w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego.