Informacja Zarząd Powiatu Kolneńskiego

o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości,

położonej w obrębie Kozioł

 

 

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1990, ze zm.) Zarząd Powiatu Kolneńskiego informuje o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Kolno, w obrębie Kozioł [0021], oznaczonej działką nr 453/3 o powierzchni 0,1306 ha, o uregulowanym stanie prawnym w księdze wieczystej LM1L/00027251/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży, wyznaczonego na dzień 11 października 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolnie przy ulicy 11 Listopada 1 – w sali konferencyjnej (pokój nr 225).

 

Powodem odwołania przetargu jest wystąpienie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z wnioskiem o przekazanie nieruchomości w celu realizacji zadań statutowych związanych z gospodarką wodną, wskazanych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624, ze zm.).

 

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona również w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kolneńskiego, na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Kolnie, Urzędu Gminy Kolno i sołectwa wsi Kozioł.

 

 

Kolno, dnia 29 września 2021 r.         

     

W imieniu Zarządu Powiatu Kolneńskiego

Starosta Kolneński
Tadeusz Klama