Jeszcze do 6. września można składać wnioski o dotacje w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw. Operatorem projektu Podlaskie Lokalnie jest fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku. W trakcie jego trwania podlaskie Młode Organizacje Pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby to osiągnąć, Operatorzy planują zorganizowanie ośmiu konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie ok. 1 200 000 zł dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

1. Wsparcie Inicjatyw Lokalnych
2. Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom aktywnym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, projekt Podlaskie Lokalnie przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia.

Zainteresowani powinni złożyć wniosek w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl. Nabór w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych trwa do 6 września do godziny 23:59. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.podlaskielokalnie.pl w zakładce Dokumenty.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.