Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje, że dla osób przebywających w kwarantannie domowej, hospitalizowanych, a także innych  znajdujących się w trudnej sytuacji psychologicznej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oferujemy pomoc w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.Kontakt z psychologiem Panią Eweliną Kowalewską w każdy wtorek i piątek godz. 7.30 - 9.30 lub pod numer telefonu (86)278-13-34 w.23.