Szanowni Państwo w związku z upływem I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kolneńskiego Starosta Kolneński ogłasza nabór chętnych kandydatów na członków w/w Rady II kadencji. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani zostają zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały nr V/26/15 Rady Powiatu Kolneńskiego (link: http://bip.st.kolno.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.4518) w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 marca 2015 r. Zgłoszenia kandydatów na członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu Kolneńskiego – zwanych dalej przedstawicielami organizacji. Każda organizacja ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata do Rady. Wzór upoważnienia oraz wzór karty zgłoszenia w załączeniu. Karty zgłoszeniowe kandydata powinny zostać podpisane czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

Kartę zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno. (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 14 lipca 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane i rozpatrywane. 

            Kandydaci na członków Rady z terenu Powiatu Kolneńskiego zostaną wpisani na listę kandydatów, a lista wraz z nazwą zgłoszonej organizacji pozarządowej zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolnie w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi nie później niż na 7 dni przed zebraniem delegatów. Wybór członków Rady, reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty nastąpi na zebraniu delegatów w terminie późniejszym podanym przez Starostę Kolneńskiego oddzielnym pismem. Delegaci biorący udział w zebraniu wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród siebie 4 członków Rady, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Wybranym członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego zostanie powierzona funkcja na lata 2017-2019.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

24 lipca 2017
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundację Banku Ochrony...
21 lipca 2017
Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością sprawdź:   W ramach programu w formie dofinansowania ze środków...

Obchody 73 rocznicy Bitwy pod Piasutnem Żelaznym

Zakończenie roku szkolnego w I LO w Kolnie

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie

Kolejna inwestycja na terenie powiatu kolneńskiego droga powiatowa Skroda Wielka - Skroda Mała

Budowa drogi powiatowej Grabowo - Konopki Białystok

Nadanie sztandaru dla Hufca ZHP w Kolnie

Festyn z okazji Dni Małego Płocka

powiatkolno.pl

PORTAL INFORMACYJNY

POWIATU KOLNEŃSKIEGO

Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno

+48 86 278 24 29

+48 86 278 20 92

poczta@powiatkolno.pl

Informacja w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
05 lipca 2017

Spis artykułów

Starostwo Powiatowe

w Kolnie

ul. 11 Listopada 1

18-500 Kolno

woj. podlaskie

tel.   +48 86 278 24 29

fax.  +48 86 278 20 92

email: poczta@powiatkolno.pl

http://www.powiatkolno.pl

NIP 291 022 51 22

REGON 450671071

ePUAP: kliknij

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia: kliknij

Copyright by© 2017 Powiat Kolneński

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Senat

 

Sejm

Obywatel.gov.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezesa Rady Misnistrów

Związek Powiatów Polskich

Jednostki Organizacyjne

Wersja poprzedniej strony www.powiatkolno.pl

Portal NPP

Baza Aktów Własnych

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Baza Aktów Własnych