W dniu 3 września 2016 roku, jak w wielu miastach i miejscach Polski, również  w Kolnie, na placu przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, od godz. 10.00  rozpoczęło się interesujące przedsięwzięcie kulturalne – NARODOWE CZYTANIE  2016 „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Do tego miejsca, zarówno mieszkańców Kolna, jak i innych zainteresowanych przechodniów, prowadziły symbole stóp z napisem „Quo vadis?” rozmieszczone na chodnikach, wskazując miejsce wydarzenia.

ZDJĘCIA