1 marca 2021 r. w Kancelarii Notarialnej w Kolnie Starosta Kolneński Tadeusz Klama i Wicestarosta Karol Pieloszczyk przekazali na rzecz Gminy Stawiski reprezentowanej przez Panią Burmistrz Agnieszkę Rutkowską nieruchomość, która jest częścią ulicy Plac Wolności w Stawiskach.

 

Przekazana ulica nie spełnia kryteriów drogi powiatowej, natomiast dla Stawisk jest ważna. Znajduje się ona w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta i Gminy. Posiadanie własności do tej drogi umożliwi samorządowi samodzielne podejmowanie decyzji o zmianie wizerunku i zagospodarowaniu tego terenu.

 

Jednocześnie Pani Burmistrz Agnieszka Rutkowska przekazała na rzecz Powiatu Kolneńskiego nieruchomość położoną w miejscowości Jurzec Szlachecki, która stanowi część drogi powiatowej.