I LO w Kolnie w obecnym roku szkolnym  kontynuuje kilkuletnią współpracę z Uniwersytetem Warszawskim. W związku  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  i Nauki  z dnia 23 października 2020 roku w sprawie nauki w trybie zdalnym, formy współpracy zostały przeprowadzone na odległość, dzięki platformie Zoom Meeting.  

 

Pierwsze dwa spotkania miały formę  jednodniowych warsztatów pt. „Zrównoważone miasta Południa i Północy -  nasza przyszłość” i odbyły się  27.10.2020 r. i  10.11.2020 roku. W zajęciach  uczestniczyły klasy 2a i 1a, obie klasy realizują program nauczania w zakresie rozszerzonym. Warsztaty poprowadzili: dr Maciej Kałaska - wykładowca na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Małgorzata Grzegorczyk - doktorantka geografii. Celem zajęć było przybliżenie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, zwłaszcza  w odniesieniu do miast i społeczności.  W trakcie trwania zajęć stosowane były różnorodne formy pracy grupowej i indywidualnej. Dzięki uczestnictwu w warsztatach młodzież zwiększyła swoją świadomość w zakresie odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. W podsumowującej części spotkania uczniowie stworzyli kodeks odpowiedzialnego użytkownika miasta, z którego mogą korzystać w codziennym życiu.

 

Kolejne spotkanie odbyło się 17 grudnia 2020 roku i miało formę dwóch wykładów, w których uczestniczyły klasy 3a i 2d, również realizujące program nauczania z geografii w zakresie rozszerzonym. Wykłady zostały przygotowane i zrealizowane przez dr hab. Macieja Dąbskiego, który jest geomorfologiem i zapalonym polarnikiem. Tematem wykładu dla maturzystów była „Rzeźba polodowcowa i peryglacjalna”. Uczniowie poza możliwością usystematyzowania wiedzy, która będzie sprawdzana na maturze, poznali nowe zjawiska np. pingo i metanowe kratery oraz dowiedzieli się jak rozpalić ognisko na jeziorze.  Uczniowie klasy drugiej poznawali „Wspaniałe lodowce – ich funkcjonowanie” - dzięki spotkaniu  dowiedzieli się jak funkcjonują lodowce i co się z nimi dzieje w dobie ocieplania klimatu. Być może zaskoczeni byli faktem, że nie wszystkie lodowce kurczą się na skutek globalnego ocieplenia. Są też takie, które zwiększają swoją powierzchnię np. Lodowiec  Taku na Alasce (ocieplany Pacyfik dostarcza pary wodnej przechodzącej w  opady śniegu, zasilające lodowiec). Prowadzący podał również uczniom nazwę strony internetowej: https://wgms.ch, dzięki, której można samodzielnie zdobywać wiedzę  o lodowcach świata. Poprowadzone przez dr hab. Macieja Dąbskiego zajęcia zostały znakomicie odebrane przez słuchaczy.

 

Szkolnym koordynatorem zajmującym się współpracą z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego jest Pani Anna Wieteska - nauczycielka geografii, wspomagana przez Panią Katarzynę Raszczyk, która od września 2020 r. również uczy geografii w I LO w Kolnie.