UCHWAŁA Nr 58/285/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. - kliknij
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kolneńskim na lata 2021- 2023”