W poniedziałek (21 grudnia) Starosta Kolneński Tadeusz Klama przyjął Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy.

 

Światełko przebyło długą drogę i w niedzielę (13 grudnia) już po raz 30. harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego otrzymali je od słowackich skautów. Przekazano je na przejściu granicznym na Łysej Polanie.

 

Płomień światełka pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Płonie w niej wieczny ogień. Jest on znakiem pokoju, wzajemnego zrozumienia i pojednania między narodami. Skauci w wielkiej sztafecie niosą go przez kraje i kontynenty.

 

Światło w Polsce już od 1991 roku trafia m.in. do harcerskich seniorów, druhen i druhów służących w Szarych Szeregach, szpitali, hospicjów oraz domów dziecka.

 

Hasłem tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju jest „światło służby". Nazwa ta ma swoje uzasadnienie w przyrzeczeniu, w którym harcerze obiecują „całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce” oraz bliźnim, przestrzegając Prawa Harcerskiego. Celem harcerzy jest zobaczyć w nowonarodzonym Jezusie Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć.