Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami obchodzony jest 3 grudnia. Ma on celu podniesienie świadomości wśród ludzi na problemy i utrudnienia, z którymi osoby niepełnosprawne muszą się zmagać na co dzień. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. 3 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych, która zapewnia osobom z niepełnosprawnościami prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.
  
W Polsce z prawnie potwierdzoną niepełnosprawnością mieszka ponad 3 mln osób, jednak w rzeczywistości jest ich w granicach od 4 do 7 mln. Od 19 września 2019 r. w Polsce działa program Dostępność Plus. Głównym zadaniem programu jest podniesienie jakości życia i wyrównanie szans osób o szczególnych potrzebach. Ma on zapewnić tym osobom swobodny dostęp do dóbr, usług oraz umożliwić udział w życiu społecznym i publicznym. Jego celem jest też dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.
 
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypomina, że wszyscy razem stanowimy społeczeństwo i nikt nie powinien czuć się odtrącony.