27 listopada miał miejsce odbiór inwestycji pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900 B na odcinku łączącym miejscowości Włodki i Chludnie o długości około 1,14 km”. Ten odcinek drogi położony jest na terenie gminy Mały Płock.

 

W trakcie odbioru Starosta Kolneński Tadeusz Klama podziękował pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Kolnie za ich duży wysiłek w pracy. Wspomniał jak wyjątkowo w tym roku muszą zajmować się wieloma inwestycjami. Podziękował również wykonawcom za sprawne prowadzenie prac pomimo trwającego czasu pandemii. W szczególności podziękował Wójtowi Gminy Mały Płock Józefowi Dymerskiemu za współpracę i finansowy wkład w budowę tej drogi. 

 

Przy odbiorze obecni byli m.in.: Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk, Radni Powiatu Kolneńskiego: Jan Lutrzykowski, Radosław Borawski, Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski, Inspektor Nadzoru Sylwia Szczech oraz przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży. 

 

Przedstawiciele samorządów podziękowali sobie wzajemnie za współpracę oraz zaangażowanie w sprawnym przebiegu inwestycji. 

 

Droga w całości przebiega w terenie zabudowanym w sąsiedztwie gruntów rolnych, pastwiskowych oraz terenu leśnego. Przed przebudową na całym odcinku miała nawierzchnię żwirową zdeformowaną w profilu poprzecznym i podłużnym o szerokości 5,5 m oraz zjazdy o nawierzchni gruntowej. W ramach zadania przebudowano jezdnię na nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m i wykonano obustronne pobocza o nawierzchni żwirowej szerokości 0,75 m. Do działek przylegających bezpośrednio do drogi zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m oraz o nawierzchni żwirowej (zjazdy na pola) szerokości 5,0 m. 

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 1,3 mln zł, natomiast około 651 tysięcy złotych dotacji otrzymano z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota pochodziła ze środków własnych Powiatu Kolneńskiego oraz Gminy Mały Płock.