Ośrodek Opieki Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży

 

Od 1 grudnia 2020 roku zostanie otwarty Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Pschoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży o I poziomie referencyjnym. Ośrodek ten będzie dostępy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolnie przy ulicy 11 Listopada 1.

 

Ośrodek będzie udzielał świadczeń ambulatoryjnych lub środowiskowym w następującej grupie świadczeniobiorców:

  • dzieci poniżej 7 roku życia;
  • dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych, do ich ukończenia, nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie.

 

Ponadto świadczeniodawca w uzasadnionych przypadkach będzie udzielać konsultacji edukacyjno-profilaktycznych indywidualnych lub grupowych dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników lub innych osób stanowiących wsparcie społeczne świadczeniobiorcy.

 

Świadczenia będą udzielane w dniach:

  • poniedziałek - 8.00-16.00
  • wtorek - 11.00-20.00
  • środa - 8.00-16.00
  • czwartek - 8.00-16.00
  • piątek - 11.00-20.00

 

Rejestracja pod numerem telefonu 86 273 93 68