Powiatowy szpital w Kolnie będzie miał na wyposażeniu nowe urządzenie RTG (rentgen).

 

Dyrektor Szpitala Ogólnego pani Krystyna Dobrołowicz podpisała umowę z Ministerstwem Zdrowia. Dzięki niej szpital otrzyma 1,2 miliona złotych w ramach walki z COVID-em na zakup urządzenia RTG. Środki te mają zostać przeznaczone na nowy, bardziej zaawansowany technologicznie rentgen, który zastąpi stare 13 letnie urządzenie.

 

Aktualnie trwa proces wyłonienia dostawcy. Dostawca wykona także montażu sprzętu. Termin zakończenia prac wyznaczono na 15 grudnia.

 

To jest kolejny zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki obrazowej w naszym szpitalu. Wcześniej oddano do użytkowania tomograf komputerowy, a obecnie urządzenie RTG.