Starosta Powiatu Kolneńskiego Tadeusz Klama oraz Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Karol Pieloszczyk osobiście przekazali decyzję o przyznanym stypendium dla Moniki Bazydło.

 

Monika jest uczennicą trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie. Została wytypowana przez Starostę do Fundacji „Janka Muzykanta”, która przyznaje stypendia uzdolnionym i będącym w trudnej sytuacji materialnej uczniom i studentom.

 

Stypendium przyznano na przesłany wniosek, w którym opisano plany rozwoju uczennicy, m.in. chęć podjęcia studiów w kierunku grafiki komputerowej. Podkreślono w nim jej duże zaangażowanie w nauce, wzorowe zachowanie oraz stu procentową frekwencję pomimo ograniczonej sprawności ruchowej.

 

Fundacja „Janka Muzykanta”, pozytywnie odniosła się do złożonego pisma i przyznała na jeden rok stypendium.