Drukuj

UCHWAŁA Nr 54/264/20 z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 r.”.