Odbyła się „miejska gra” pod hasłem „595 lat Kolna”. Zabawa ta  miała miejsce 30 września 2020 roku. Wzięła w niej udział młodzież i osoby dorosłe. Organizatorami byli Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie i Zespół Szkół Technicznych w Kolnie (ZST).

 

Do miejskiej gry „595 lat Kolna” zgłosiło się 7 zespołów (razem 28 osób). Młodzież i osoby dorosłe utworzyły zespoły, które liczyły od 3 do 5 osób.

 

Przebieg gry polegał na tym, że każdy zespół miał pokonać 6 etapów (miejsc), do których powinien dotrzeć. Na uczestników czekało wiele wyzwań – zagadek, krzyżówek, rebusów, map i niejednoznacznych podpowiedzi. Należało wykazać się wiedzą, sprytem i dobrą kondycją. Do przemieszczania się między punktami/etapami/ nie można było używać żadnych pojazdów mechanicznych i sprzętu sportowego – tylko pieszo.

                

Przed rozpoczęciem gry wszyscy uczestnicy zgromadzili się przed budynkiem ZST. Każdy z zespołów wylosował kopertę z zadaniem do wykonania. Tak zaczęła się „miejska gra”.

 

Jedna z grup dotarła do Starostwa Powiatowego w Kolnie. Z zespołem spotkał się  Wicestarosta Karol Pieloszczyk. Wicestarosta po spotkaniu z uczestnikami pozytywnie odniósł się do organizatorów, a entuzjazm i zaangażowanie młodzieży przekonały go, że ta forma przekazywania wiedzy jest skuteczna, a dla uczestników jest dobrą zabawą.

„Było to bardzo pozytywne spotkanie, młodzież była pełna entuzjazmu. Cieszę się, że traktują to jako zabawę. Trzeba docenić takie inicjatywy. Młodzież przy okazji poznaje historię miejsc, które odwiedza, a więc i historię miasta”- powiedział Karol Pieloszczyk.

 

Po zakończeniu gry wyłoniono trzy zwycięskie zespoły i jeden zdecydowanie wyróżniał się.

Jej głównym celem było upamiętnienie 595 rocznicy nadania praw miejskich Kolnu. Miała również cele edukacyjne, poznawcze i integracyjne.