Dzieci z rodzin zastępczych otrzymały sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidualnej. Przekazanie tych rzeczy nastąpiło w budynku PCPR w Kolnie. W spotkaniu wzieli udział opiekunowie,  starosta kolneński Tadeusz Klama, wicestarosta kolneński Karol Pieloszczyk oraz pracownicy PCPR w Kolnie.

 

Dzieci otrzymały 10 zestawów komputerowych. Każdy zestaw zawierał: laptop wraz z oprogramowaniem, drukarkę wielofunkcyjną, słuchawki z mikrofonem oraz mysz. Jeden z zestawów posiada oprogramowanie dla osoby z niepełnosprawnością.

 

Oprócz zestawów komputerowych zostały przekazane środki ochrony osobistej. Przekazano 360 maseczek, 1800 sztuk rękawiczek oraz około 21 litrów płynu dezynfekcyjnego.

 

Wsparcie dzieci z rodzin zastępczych było możliwe, gdyż Powiat Kolneński przystąpił do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu w skali kraju to prawie 130 mln zł, w województwie podlaskim ponad 3,5 mln zł, zaś powiat kolneński otrzymał 35 750zł.