Drukuj

W 2019 roku rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili aż 1149 wypadków przy pracy rolniczej. Aby zmniejszyć skalę tych niechcianych zdarzeń, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku organizuje konkurs fotograficzny dla rolników pod hasłem „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie" oraz konkursie testowym „Rola rolnika by upadku unikał” w formie korespondencyjnej.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie"

Zadaniem konkursowym jest wykonanie 5 fotografii (na papierze fotograficznym w dowolnym rozmiarze, czarnobiałe lub kolorowe, opracowane graficznie, jednak bez stosowania fotomontażu) na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, a w szczególności:

- upadkom osób

- pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych

- uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta.

Zdjęcia powinny przedstawiać w jaki sposób rolnicy oraz członkowie ich rodzin na terenie własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie likwidują, ewentualnie zmniejszają występowanie zagrożeń, które są przyczynami wypadków przy pracy rolniczej.

Fotografie należy ponumerować na odwrocie niezmywalnym markerem (nr od 1 do 5), a także zamieścić krótką informację dotyczącą: daty i miejsca wykonania fotografii, tytułu lub krótkiego komentarza.

Oprócz fotografii, uczestnik konkursu jest zobowiązany do wypełnienia arkusza zgłoszeniowego oraz klauzuli informacyjnej RODO (dokumenty te, wraz z regulaminem, zamieszczamy poniżej).

Dokumenty te wraz z fotografiami należy przesłać lub dostarczyć do PT KRUS w Kolnie w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Adres: ul. Wojska Polskiego 69B, 18-500 Kolno.

KONKURS TESTOWY „Rola rolnika, by upadku unikał”

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 12 pytań testowych o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe.

Uczestnik Konkursu wypełniony arkusz testowy wraz z Klauzulą informacyjną RODO dostarcza osobiście lub przesyła na adres PT KRUS w Kolnie: ul. Wojska Polskiego 69B, 18-500 Kolno, w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty te, wraz z regulaminem, zamieszczamy poniżej.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez KRUS.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Regulamin konkursu „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie” wraz z załącznikami.
  2. Regulamin konkursu „Rola Rolnika by upadku unikał” wraz z załącznikami.