Od dzisiaj łatwiejszy dostęp do urzędu

 

Łatwiejszy dostęp do urzędu, ale dalej z pewnymi ograniczeniami. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, od dzisiaj wznawiamy bezpośrednią obsługę mieszkańców w budynku Starostwa. Nie oznacza to jednak powrotu do zasad sprzed epidemii. Dalej musimy pamiętać o ograniczonej liczbie osób, które mogą być obsługiwane, a także środkach ochrony, które musimy stosować. 

 

“Przyjmujemy interesantów cały czas, dostęp będzie ułatwiony, ale obecność w urzędzie będzie reglamentowana. Osoby, które przyjdą będą wpuszczane pojedynczo do pokojów. Można wejść ale obowiązuje maseczka, będzie też dostępny płyn do dezynfekcji rąk.” - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

Musimy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, które wznawia bezpośrednią obsługę interesantów tracą moc przepisy, które wstrzymywały bieg terminów administracyjnych.