OGŁOSZENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO


W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców powiatu kolneńskiego o ograniczenie wizyt w urzędzie wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa. Pozostałe sprawy proszę załatwiać telefonicznie korzystając ze wskazanych poniżej numerów lub drogą elektroniczną.

Dodatkową informację o sposobach załatwiania spraw można uzyskać drogą telefoniczną, dzwoniąc do poszczególnych wydziałów.

 

 

Kontakt telefoniczny

 1. Wydział Komunikacji i Dróg

 

 1. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • wypisy, wyrysy i informacje z ewidencji gruntów i budynków – 86 278 48 92
 • mapy zasadnicze (do zgłoszeń i do wniosków o warunki zabudowy) – 86 278 48 91
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, gospodarka nieruchomościami – 86 278 48 90
 • geodeta powiatowy – 86 278 48 89

 

 1. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

 1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie – 86 278 47 03

 

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 86 278 47 97

 

Kontakt elektroniczny

Sprawy urzędowe można również załatwiać drogą elektroniczną poprzez cyfrowy urząd oraz ePUAP:
/41cg6jxl9r/skrytka 
lub 
/41cg6jxl9r/SkrytkaESP

 

Zalecenia przy załatwianiu spraw

 1. Interesanci do Starostwa Powiatowego w Kolnie mogą wejść tylko wejściem głównym.
 2. Po wejściu do urzędu należy zdezynfekować ręce.
 3. W urzędzie obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.
 4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
 1. Aby załatwianie wnoszonych przez Państwa spraw przebiegało jak najsprawniej proponujemy pobranie druków podań, wniosków z naszej strony internetowej i wypełnienie ich w domu. Link do stron z wzorami druków:

- Wydział Komunikacji i Transportu 
- Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Szczegółowe dane kontaktowe do wydziałów - Zobacz