Drukuj

Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk wziął udział w odsłonięciu pomnika we wsi Wanacja w gminie Turośl. Pomnik ten upamiętnia 22 mężczyzn wywiezionych do niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych 8 lipca 1944 roku.

Przyczyną tej tragedii był ciąg wydarzeń mających swój początek 17 lipca 1943 roku. W tym dniu Niemcy spacyfikowali wieś Krasowo-Częstki w powiecie Wysokie Mazowieckie i zamordowali około 247 osób w tym kobiety i dzieci, domy spalono, zgliszcza zaorano. W odwecie oddział partyzancki Stanisława Karolkiewicza „Szczęsnego” wkroczył w nocy z 14 na 15 sierpnia 1943r. do Mittenheide (pruska Turośl obok Pisza) w Prusach Wschodnich zabijając funkcjonariusza NSDAP. Na skutek działań zbrojnych zginęło wiele osób cywilnych w tym dzieci i starcy. Niemcy również odpowiedzieli odwetem wywożąc kilkadziesiąt osób z okolicznych wsi do obozów koncentracyjnych.

W dniach od 30 czerwca do 2 lipca 1944 roku Niemcy ponownie dokonali aresztowań, gdy odkryli, że sprawcami odwetu z 14 sierpnia 1943r byli mieszkańcy z polskiej Turośli. Aresztowano 11 osób i przewożono kolejką do Myszyńca. 3 lipca 1944r. uwolniono więźniów, a konwojujących 4 żandarmów zabito.

Niemcy 8 lipca 1944 roku przeprowadzili obławę w rejonie wsi Kozioł, Szablaki, Turośl, Cieloszka, Leman, Nowa Ruda, Wanacja, Cieciory i Popiołki. Aresztowano około 400 osób, które w większości zostały wywiezione do obozów koncentracyjnych – według zasady 100 Polaków za jednego zabitego Niemca. Ze wsi Wanacja wywieziono 22 osoby.