Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie zatrudni w charakterze członka Zespołu lekarza o specjalizacji: neurolog, psychiatra, laryngolog, kardiolog i ortopeda.

Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy - zlecenia  jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Białymstoku, zakończonego testem sprawdzającym i uzyskaniem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Szkolenie  to  jest bezpłatne.

Szczegółowych informacji  osobom zainteresowanym udzieli Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie. Informacje można uzyskać telefonicznie pod nr:  86 278 47 03.