Drukuj

8 listopada 2019 roku Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wójt Gminy Józef Wiśniewski dokonali uroczystego odbioru i otwarcia przebudowanej drogi.

W ten sposób zakończono prace wynikające z realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891B na odcinku Janowo – Łosewo – Niksowizna o łącznej długości 3 530 mb. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp z o.o. w Łomży.

W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni na dwóch odcinkach o łącznej długości 354 mb i szerokości 5,5 m. Zamontowano nowe przepusty pod zjazdami oraz koroną drogi, utwardzono pobocza. Na odcinku 284 m na pierwszym łuku za Janowem zamontowano bariery ochronne.

Przebudowa drogi polegała w wykonaniu nowej nawierzchni o wysokości około 12 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wymieniono podbudowę drogi metodą recyklingu o wysokości około 20 cm, polegającą na wykorzystaniu materiałów starej nawierzchni. Całkowita wartość prac wyniosła 4 083 193,36 zł. Część środków pochodziła od Funduszu Dróg Samorządowych 2 041 596,68 zł, pozostałe 1 541 596,68 zł to wkład własny Powiatu Kolneńskiego oraz 500 000 zł przekazała Gmina Kolno.