W piątek 11.10.2019r. w placówkach oświatowych Powiatu Kolneńskiego odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej.

                Starosta Kolneński Tadeusz Klama uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych przez Zespół Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, natomiast Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.

                W obu placówkach Starostowie złożyli życzenia Dyrektorom, Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom, Pracownikom Administracji i Obsługi pomyślności ,a także wielu osiągnięć i sukcesów w pracy dydatyczno-wychowaczej, umiejętności budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska przynosiła efekty i dawała satysfakcję z wykonywanej pracy nauczycielom i wychowawcom.

                Podczas akademii w obu placówkach Starostowie uhonorowani nauczycieli odznaczających się szczególnymi osiągnięciami dydaktyczno-wychowawczymi w swojej pracy. Nagrodę Starosty Kolneńskiego otrzymali: 

- Pani Katarzyna Kleczyńska - Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie,

- Pan Eugeniusz Gromadzki - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie,

- Pani Agata Jurczyk – nauczycielka języka angielskiego w I LO w Kolnie,

- Pani Magdalena Banach – nauczycielka języka angielskiego w I LO w Kolnie,

- Pan Zdzisław Śliwecki Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie.