Drukuj

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wykonanie niezbędnych robót budowlanych w Pododdziale Geriatrycznym oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej tj. remont  sal  chorych,  wymiana  instalacji  elektroenergetycznej, wodociągowej oraz  kanalizacyjnej wewnątrz    pomieszczeń użytkowych.

Zakończenie prac adaptacyjnych przewidziano na II-IV kwartał 2019.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie: 2 014 039,61 zł.