Drukuj

Szpital Ogólny w Kolnie rozpoczął realizację projektu pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie: 2 014 039,61 zł. Planowany termin realizacji projektu: II-IV kwartał 2019.

Projekt obejmuje swoim zakresem zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji osób starszych oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych w Pododdziale Geriatrycznym oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej.