Drukuj

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Stawiskach, została zrealizowana poprzez zamontowanie progów zwalniających na ul. Polowej w ciągu drogi powiatowej nr 1821B Stawiski-Rogale-Sokoły-Romany-Wilamowo-Słucz. Przy ul. Polowej zlokalizowane są dwa budynki oświatowe Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stawiskach oraz kompleks boisk sportowych „Orlik”, co przekłada się na wzmożony ruch pieszych. Nadmierne prędkości rozwijane przez kierowców stwarzają realne zagrożenie dla przechodniów. Przeciwdziałać mają temu : ograniczenie na całym odcinku ulicy prędkości dopuszczalnej dla pojazdów do 30 km/h oraz zamontowanie w/w progów zwalniających.