Drukuj

W dniu dzisiejszym nastąpił odbiór robót budowlanych w zakresie remontu mostu na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1896 B. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 136 tys. zł. Remont mostu zrealizowano ze środków własnych Powiatu Kolneńskiego.