Drukuj

Zawiadamia się o przystąpieniu do akcji strajkowej nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy, będzie trwał w godzinach pracy poszczególnych jednostek do odwołania.

Młodzieży przybyłej do szkół zostanie zapewniona opieka.