W dniu 27 marca 2019 roku o godz. 13:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 46 odbyło się posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie. Obecna kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata od 18 marca 2019r. do 17 marca 2023r.
Na posiedzeniu PRRP w Kolnie zostali powołani członkowie  PRRP, a spośród nich wybrano przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy przedstawia tabela poniżej:

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Charubin Hubert

Członek PRRP

2.

Charubin Stanisława

Członek PRRP

3.

Dymerski Józef

Członek PRRP

4.

Duda Andrzej

Przewodniczący PRRP

5.

Kosiński Stanisław

Członek PRRP

6.

Nicewicz Sylwester

Członek PRRP

7.

Orłowska Elżbieta

Członek PRRP

8.

Pieloszczyk Karol

Członek PRRP

9.

Przyborowski Antoni

Członek PRRP

10.

Rutkowska Agnieszka

Wiceprzewodnicząca PRRP

11.

Szymański Zdzisław

Członek PRRP

12.

Zelkowski Jan

Członek PRRP