21 marca b.r., w Światowy Dzień Poezji, o godz. 1100 , w Hotelu Colnus, z inicjatywy Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, odbyło się spotkanie z polskim historykiem literatury, krytykiem, eseistą i tłumaczem Waldemarem Smaszczem.

Wykład, znanego w kręgach literackich, autora esejów do wierszy poetów polskich /od średniowiecza do czasów współczesnych/, licznych przekładów, szkiców poświęconych prozie polskiej, spotkał się z dużym zainteresowaniem nauczycieli i młodzieży kolneńskich szkół podstawowych, gimnazjum, I i II LO, wychowawców i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, opiekunów i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie. Wykładu wysłuchało 171 osób.    

Dywagacje Waldemara Smaszcza dotyczyły  „Jana Lechonia  – pierwszego poety początku naszej Niepodległości”, poety, o którym Kazimierz Wierzyński mówił, że „ kochał Polskę, jak kocha się Pana Boga i wierzył w Polskę, jak wierzy się w Pana Boga”.