W Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu obradował w poniedziałek (11 marca br.) Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego. Artur Kosicki, marszałek województwa był głównym gościem podlaskich starostów.

Obrady otworzył nowo wybrany przewodniczący Konwentu Bogdan Zieliński, starosta wysokomazowiecki.  

– Chcielibyśmy dobrze wykorzystać fundusze dostępne dla nas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – wyjaśniał obecność marszałka województwa i towarzyszących mu przedstawicieli urzędu marszałkowskiego. – Tym bardziej, że jako powiaty mamy szeroki wachlarz zadań. Najważniejsze, to drogi powiatowe, szpitale powiatowe, szkolnictwo. Niestety, fundusze, jakimi dysponujemy są niewystarczające.

Marszałek Kosicki w ramach swojego wystąpienia podkreślał wolę współpracy z władzami wszystkich powiatów.

– Zarząd województwa jest otwarty na dyskusję o tym, jak ma wyglądać województwo podlaskie. To nasz obowiązek, by wspierać Państwa we wszelkich przedsięwzięciach – zapewniał Artur Kosicki. Przypomniał jednak, że obecna perspektywa finansowa zmierza ku końcowi, więc funduszy do wykorzystania nie jest wiele.

– Poczyniliśmy możliwe modyfikacje, by wykorzystać je jak najpełniej – wyjaśnił marszałek Kosicki. – Pod względem wykorzystania funduszy z RPO byliśmy na ostatnim miejscu, obecnie jesteśmy dwa miejsca wyżej. Chciałbym jednak, żebyśmy byli w czołówce. To ambitny cel, łatwo nie będzie, ale uważam, że możemy go osiągnąć.

Marszałek zaprosił także włodarzy powiatów do włączenia się w prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.– Dzięki temu będzie można przygotować się do nowej perspektywy unijnej w taki sposób, by w jak największym stopniu odpowiadała ona Państwa oczekiwaniom – wyjaśnił marszałek Kosicki.

W dalszej części spotkania Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP przedstawiła tegoroczne, interesujące dla powiatów konkursy w ramach RPO.  Z kolei Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, mówiła o uproszczonej procedurze składania wniosków o dofinansowanie. Dzięki niej łatwiej będzie złożyć i rozliczyć projekt.