W dniu 06 marca 2019 roku na sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolnie odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców powiatu dotyczące realizowanego projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Podlaskie Lokalnie”. W zebraniu udział wzięli Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Pan Karol Pieloszczyk oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie poprowadzili Pan Jan Walczuk – koordynator projektu oraz Pan Marcin Klejno – asystent koordynatora.

Więcej informacji nt projektu: podlaskielokalnie.pl