W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od września do kwietnia następnego roku, przy czym ich szczyt przypada między styczniem a marcem. Sporadyczne zachorowania mogą też występować w miesiącach letnich z powodu zawleczenia  zakażenia z terenu, gdzie aktualnie trwa sezon epidemiczny grypy. W zależności od sezonu rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.  Grypa to zespół objawów klinicznych związany z ostrym zakażeniem układu oddechowego przez wirusa grypy. Jest chorobą zakaźną przenoszącą się drogą kropelkową, a czasami także przez kontakt ze skażoną powierzchnią.

Zakażenie następuje drogą kropelkową za pomocą aerozolu śluzowego zawierającego wirus grypy. Okres wylęgania grypy wynosi 18-72 h , najczęściej 2 dni. Kliniczny obraz grypy obejmuje: 1-2-dniowy okres wylęgania, uczucie rozbicia, bóle mięśniowe, kilkudniową gorączkę i różnie nasilone objawy ze strony układu oddechowego, jak katar czy suchy kaszel. Przebieg choroby jest zależny od zjadliwości wirusa, a także od wielu czynników indywidualnych (stan odporności, wiek, przebyte choroby). W przebiegu grypy występować może wiele powikłań.

Coraz częściej powikłania grypy traktowane są jako najbardziej istotne. W szczególności dotyczy to zapalenia mięśnia sercowego i płuc. Ma to również swój wyraz w liczbie zgonów towarzyszących epidemii. Jako powikłanie wynikające z uogólnionego zakażenia wirusowego wymienia się zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli, zaś jako powikłania zakażeniami wtórnymi – przede wszystkim bakteryjne zapalenie płuc i zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Grypa, jak zresztą i inne choroby wirusowe jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Nie wyleczona grypa, o ile dotyczy ludzi z obniżoną odpornością, może spowodować bardzo poważne komplikacje, kończące się nawet śmiercią.

 

Jak zatem zabezpieczyć się przed zachorowaniem na grypę?

Skuteczną metodą walki z grypą są szczepienia ochronne. Zgodnie z wymogami WHO stwierdza się celowość corocznych szczepień osób z tak zwanych grup ryzyka. Należą do nich osoby powyżej 65 r.ż., dorośli i dzieci z chorobami przewlekłymi, szczególnie układu oddechowego, krążenia, z chorobami nerek, osoby z uszkodzonym bądź osłabionym układem odpornościowym, włączając do tej grupy osoby z AIDS i w trakcie leczenia, pacjenci z nowotworami, chorzy na cukrzycę, astmę.

Osoby, które nie zdążyły zaszczepić się przed sezonem epidemicznym grypy ( tj. przed październikiem) mogą to zrobić nawet w czasie trwania sezonu epidemicznego. Ponadto należy przestrzegać  zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, myć często ręce w ciepłej bieżącej wodzie z mydłem, nie dotykać brudnymi  rękami oczu, nosa i ust, unikać masowych zgromadzeń, unikać bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi osobami, poza domem i w podróży należy zawsze  mieć przy sobie żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwość częstego mycia rąk. W powiecie kolneńskim od 1stycznia do 15 lutego 2019 r. roku zgłoszono 447 podejrzeń zachorowań na grypę.

Oświata Zdrowotna PSSE Kolno