W czwartek, 10.01.2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w związku z rozpoczęciem nowej kadencji samorządów powiatowych odbyło się I posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego VI kadencji, w którym uczestniczył Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Karol Pieloszczyk. Podczas spotkania wybrano władze konwentu, przyjęto regulamin oraz dyskutowano na temat finansowania działalności służby zdrowia.

Związek Powiatów Województwa Podlaskiego skupia czternaście powiatów i stawia sobie za cel integrację samorządów powiatowych województwa, obronę wspólnych interesów, wymianę doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań.